Kontaktinformation

Adress och besöksadress:
Annedalsvägen 39, 4 tr
168 65  Bromma

E-mail: info@attendra.se

Åsa Bergman – asa.bergman@attendra.se, 0708-987 940
Malin Marken – malin.marken@attendra.se, 0709-598 997